toimintaideaRomuromantiikkaa-hanke on saanut alkunsa lukuisten keskusteluiden innoittamana. Keskustelut avioparien ja avoparien kanssa ovat luoneet tarpeen määritellä ja sanoittaa rakkaus-elämän kysymyksiä laaja-alaisesti. Hanke pyrkii innostavalla tavalla tukemaan kirkon ja yhteiskunnan tavoitetta avioelämän ja perhe-elämän onnesta ja eheydestä.

Romuromantiikkaa on kirkollinen kehittämishanke, minkä perustana ovat kristillisen avioelämän arvot. Yhteiselämän yhtenä keskeisenä arvona hanke pitää sitoutumista. Hanke huomioi pariskuntien erilaiset lähestymistavat aihepiirejä käsitellessään.