toimintaideaRomuromantiikkaa-hanke on saanut alkunsa lukuisten keskusteluiden innoittamana. Keskustelut avioparien ja avoparien kanssa ovat luoneet tarpeen määritellä ja sanoittaa rakkaus-elämän kysymyksiä laaja-alaisesti. Nyt luotu hanke pyrkii innostavalla tavalla tukemaan kirkon ja yhteiskunnan tavoitetta ja intressiä – avioelämän ja perhe-elämän onnea ja eheyttä.

Erityisenä kohderyhmänä ovat nuorten perheiden äidit ja isät. Romuromantiikkaa on kirkollinen kehittämishanke, minkä perustana ovat kristillisen avioelämän arvot. Yhteiselämän yhtenä keskeisenä arvona hanke pitää sitoutumista. Hanke toimii dynaamisesti huomioiden pariskuntien erilaiset lähestymistavat aihepiirejä käsitellessään.